Citizenship

Raraunga

Citizenship
Citizenship ceremonies are held by the Waikato District Council on behalf of the Department of Internal Affairs to welcome new citizens to New Zealand and confirm their citizenship.

Candidates are required to attend a ceremony to publicly declare their commitment to New Zealand and recite an oath or affirmation of allegiance before becoming a New Zealand citizen.

Candidates only become New Zealand citizens once the oath or affirmation has been sworn and the Certificate of Citizenship has been presented.

Waikato District Council recognises the importance of New Zealand citizenship and endeavours to make the ceremony an enjoyable experience for each candidate.

The following process is undertaken:
 • Opening address by His Worship the Mayor
 • Candidates to take the oath or affirmation
 • Presentation of certificates
 • Concluding address
 • National anthem
 • Photo opportunity (the Group Photo with His Worship the Mayor is used on Social Media)
 • To celebrate, at the conclusion of the ceremony, new citizens and their guests are invited to join His Worship the Mayor and Councillors for light refreshments.

Ceremony venue

Most of our Citizenship ceremonies are held at the Council's Ngaruawahia Office, 15 Galileo Street, Ngaruawahia in the Council Chambers from 4.30pm. We also hold one ceremony a year on the local Turangawaewae Marae.  Depending on the number of attendees, the ceremony takes around forty or so minutes to complete. 

Ceremony frequency

Ceremony dates for 2020 are:

 • April 29 – 4.30pm
 • June 24 – 4.30pm
 • August 26 – 4.30p
 • November 25 on Turangawaewae Marae


What to bring 

Candidates are not required to bring anything along for the purpose of the ceremony itself. However, we do encourage you to bring along relatives and friends to help celebrate your special occasion. Candidates are welcome to take photos or video the event. 

Oath or Affirmation of Allegiance

Candidates must recite the Oath of Allegiance or Affirmation of Allegiance in either English or Maaori before becoming a New Zealand Citizen.

The Oath of Allegiance in English is:

I (your name) swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Queen of New Zealand, Her heirs and successors according to the law, and that I will faithfully observe the laws of New Zealand and fulfil my duties as a New Zealand citizen. So help me God.

The Oath of Allegiance in Maaori is:

Ko ahau, ko (aata whakahuatia te katoa o too ingoa) o (te waahi noho) e kii tauranga ana i raro i te ture i tooku pirihonga me tooku whakamomori pono ki Te Ariki Tapairu a Kuini Irihaapeti te Tuarua, te Kuini o Aotearoa me oona uri ake, oona whakakapi, aa, ka whakarongo pirihonga ki ngaa ture o Aotearoa me te whakatutuki i ooku mahi hei kirirarau oo Aotearoa.
 No reira e te Atua, aawhinatia mai ahau.  

The Affirmation of Allegiance in English is:

I (your name) affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Queen of New Zealand, Her heirs and successors according to the law, and that I will faithfully observe the laws of New Zealand and fulfil my duties as a New Zealand citizen.

The Affirmation of Allegiance in Maaori is:

Ko ahau, ko (aata whakahuatia te katoa o too ingoa) o (te waahi noho) teenei e whakauu pono ana i tooku pirihonga, i tooku noho puumau ki a Kuini Irihaapeti te Tuarua, Kuini o Aotearoa, aa, e ai ki te ture ki oona uri ake, ki oona uri tuku iho, aa, me pono tonu tooku mau ki ngaa ture o Aotearoa me te whakatutuki i ooku mahi i te mea he kirirarau ahau o Aotearoa.

Becoming a citizen

If you wish to become a New Zealand citizen, please liaise directly with the Department of Internal Affairs by calling 0800 22 51 51 or emailing citizenship@dia.govt.nz

The New Zealand National Anthem

The New Zealand National Anthem ‘God Defend New Zealand’ is sung at the conclusion of a citizenship ceremony. There is a Maaori and English version of the New Zealand National Anthem.

The English version is:

God of Nations at thy feet
 In the bonds of love we meet
 Hear our voices we entreat
 God defend our free land
 Guard Pacific's triple star
 From the shafts of strife and war
 Make her praises heard afar
 God Defend New Zealand

The Maaori version is:

E Ihowaa Atua
 O ngaa iwi maatou raa
 Aata whakarongona
 Me aroha noa
 Kia hua ko te pai
 Kia tau too atawhai
 Manaakitia mai
 Aotearoa